Kancelaria Skibiński and Sosnowska

Restrukturyzacja i upadłość

Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę spraw restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Posiadamy kompetencje do świadczenia pomocy w toku postępowania restrukturyzacyjnego 
i upadłościowego. Nasze usługi oferujemy zarówno podmiotom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym czy upadłościowym jak i ich wierzycielom i dłużnikom.
Naszą współpracę rozpoczynamy od konsultacji, w trakcie której dokonujemy wnikliwej analizy sytuacji, w której znajduje się klient. Przedstawiamy alternatywy działań i szanse na uzyskanie pozytywnych efektów.

Postępowania restrukturyzacyjne

W ramach konsultacji przeprowadzamy naszych klientów przez etap wyboru optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego. Pełniąc rolę nadzorcy układu przeprowadzamy pozasądowe postępowanie o zatwierdzenie układu.
W postępowaniach sądowych pomagamy przejść wszystkie fazy sądowej restrukturyzacji – od przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego po zatwierdzenie układu i jego wykonanie.
Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala, na wstrzymanie toczących się postępowań egzekucyjnych, chroni przed wypowiedzeniem istotnych umów, uzgodnienie spłaty zadłużenia co pozwala przetrwać ciężkie chwile i chroni przed dalszym pogarszaniem się sytuacji oraz upadłością. 
Oferujemy pomoc prawną podmiotom, które w sposób pośredni uczestniczą w postępowaniu restrukturyzacyjnym takim jak wierzyciele i dłużnicy podmiotów restrukturyzowanych, podmiotów pozostających z restrukturyzowanym we współwłasności na ruchomościach i nieruchomościach.

Postępowanie upadłościowe

Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne nie wpłynęło na długofalową poprawę sytuacji przedsiębiorstwa lub też na przeprowadzenie takiego postępowania jest już za późno ostatecznym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości – do czego członkowie zarządu są zobowiązani.
Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości w mieniu upadłych jak również w imieniu ich wierzycieli.

Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to druga szansa dla każdej osoby, która boryka się z trudnościami finansowymi. Celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest częściowe umorzenie długów. Z naszą pomocą mogą Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i ogłosić bankructwo osoby fizycznej. Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną, pozyskuje i przygotowuje wszelką niezbędną dokumentację. 

Zapewniamy:

  • Gwarancję ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  • Szczegółową analizę prawno – finansową Twojej sytuacji.
  • Profesjonalną i stałą obsługę.
  • Opracowanie strategii postępowania.
  • Przygotowanie pism, wniosków i formularzy.
  • Wyjaśnienie procesów krok po kroku.